Meme Onarımı Nedir?

meme_onarimi_icerik-1Meme onarımı, meme kanseri nedeniyle kaybedilen memenin doğal haline getirilmesi için yapılır. Meme onarımı bir kozmetik ameliyat değil, rekonstrüksiyondur. Yani hastalık nedeniyle kaybedilen bir uzvun yerine konulması ameliyatıdır. Tıptaki yeni gelişmeler sayesinde artık cerrahlar doğal memeye çok benzerlik gösteren meme yapısı oluşturabilmektedir. Bu anlayışa sahip gelişmiş ülkelerdeki meme kanserinin tedavi ekibinde, plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanları da bulunabildiği gibi bu alanda kendini uzmanlaştırmış genel cerrahlar da “meme cerrahisi uzmanı” olarak yer alabiliyorlar.

Meme Onarımı Kadına Özgüven, Yaşam Kalitesi ve Psikolojik Güç Sağlar.

Kanser tedavisinin insan psikolojisi açısından zorlu geçen sürecinden sonra, bu hastalıkla savaşan kişiler hayata yeni bir başlangıç yapmak isterler. Hastalığın atlatılmasının ardından meme onarımı ameliyatlarının sonucu; çoğu kanser hastası kadın için hayata yeni bir başlangıç daha sıkı tutunma ve mutluluk anlamına gelir. Özgüvenlerini yeniden kazanan bu hastaların aile ve çevre ilişkileri, cinsel yaşamları daha uyumlu hale gelir. Ayrıca kanser tedavi sürecinde çok önemli olan yüksek moral ve psikolojik güç sağlar. Bu durum hastalıkla daha iyi mücadele edilmesine destek olur.

Meme Onarımı Ameliyatları

Meme rekonstrüksiyonu meme kanseri nedeniyle yapılan ameliyat ile aynı seansta (eş zamanlı rekonstrüksiyon) olabileceği gibi, adjuvan (ameliyat sonrası radyoterapi, kemoterapi) tedaviler bittikten sonra ayrı bir seansta da (geç zamanlı rekonstrüksiyon) yapılabilir.

Günümüzde daha çok tercih edilen teknik, psikolojik sonuçlarının daha iyi olması nedeniyle eş zamanlı meme rekonstrüksiyonudur. Bu amaçla ikinci bir cerrahi işleme gerek kalmaz. Bu her zaman en iyi seçim olmayabilir. Örneğin, operasyondan sonra radyoterapi yapılma ihtimali yüksekse özellikle sentetik implant ile yapılacak rekonstrüksiyonların, daha ileriki bir tarihe ertelenmesi uygun olacaktır.

Meme rekonstrüksiyonu hasta için güvenli bir işlem olmalıdır. Belirgin bir fonksiyonel bozukluk kalmamalı, komplikasyon oranları minimal olmalı ve eş zamanlı rekonstrüksiyondan sonra adjuvan tedavilerin başlanılmasında herhangi bir gecikme olmasından kaçınılmalıdır. Rekonstrüksiyon amacıyla hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın temel amaç diğer meme ile iyi bir simetri sağlamaktır.

Meme Onarımı Ameliyatları Hakkında Faydalı Bilgiler

Meme Başı ve Areolanın Onarımı

Doğal bir meme görüntüsü elde etmek için birkaç ameliyat gerekebilir. İlk ameliyat olan meme dokusunun oluşturulması işlemi daha karmaşıktır. İkinci ameliyat, meme ucu ve areolanın (meme başı çevresindeki koyu alan) oluşturulmasıysa daha kolaydır. Hatta bu işlemler lokal anestezi altında bile yapılabilir. Meme ucu, bölgedeki dokulardan yapılır. Çevresindeki koyu renkli alan için dövme yapılabildiği gibi, karşı meme başından ya da kasıktan alınan deri de kullanılabilir.

Memeler Arası Simetrinin Sağlanması

Tek taraflı meme onarımının yapıldığı durumlarda onarılan memenin ameliyat bitiminde karşı memeyle simetrik olması beklenmez. Memeler arasında simetriyi sağlamak amacıyla karşı memeye de bazı operasyonlar uygulanması beklenebilir. Bunlar karşı memenin küçültülmesi, dikleştirilmesi veya büyütülmesidir.

Meme Ameliyatları Sonrası

Ameliyat sonrası ağrısı ilaçlarla giderilebilir. Ameliyatta rekonstrüksiyon uygulanmamışsa 1-2 gün, rekonstrüksiyon uygulanmışsa 2 ile 5 gün arası hastanede kalmak gerekebilir. Meme koruyucu cerrahi uygulanmışsa 1 gün, mastektomi uygulanmışsa 1-2 gün içinde hastalar taburcu olabilir. Sıvıların (seroma) birikmesini engelleyen drenler konmuşsa yapılan ameliyata göre bu drenler ameliyat sonrası birkaç gün ile 1-2 hafta arasında alınır.

Günlük Aktivitelere Dönüş

Günlük aktivitelere geri dönme süresi yapılan ameliyatın boyutuna göre değişmekle birlikte, genellikle birkaç günden 4 haftaya kadar değişebilir. Otolog (kendi dokusundan) rekonstrüksiyon uygulanan hastalarda hastanede kalma süresi protezle meme onarım ameliyatlarına kıyasla daha uzundur.

Hastalar, drenleri olsa dahi içine su kaçmasını önleyip 2 gün sonra normal hayattaki gibi banyolarını yapabilirler. Banyo sonrası dren kenarı pansumanlarının yenilemesi gerekir. İki gün sonrasında ameliyat yaralarının su ile ıslanmasında bir sakınca yoktur. Ancak yara üzerine sert tahrişten kaçınmak gerekir. Ameliyatın bitiminden birkaç saat sonrasından itibaren özel bir diyet uygulanmaz. Rekonstrüksiyon ile normal duyu kazanılmaz, ancak zaman içinde bir miktar duyu gelişebilir. Ameliyat izleri bir iki yıl gibi zaman içinde azalabilir. Ancak tamamen kaybolmaz.